Ровенская онкология отныне не хуже израильской или немецкой

Вікна-Новини

Вiкна 22:00

Ровенская онкология отныне не хуже израильской или немецкой.
В местном центре лучевого лечения открыли кабинет брахитерапии со
сверхсовременным оборудованием.

Онкобольных будут лечить радиоактивным иридием, который
убивает опухоль. Его будут доставлять непосредственно в пораженный раком орган.
Для такого лечения не надо будет ложиться в стационар. Кабинет брахитерапии и
иридий обошлись центру в 5 миллионов гривен. Помогли меценаты.

Николай Марченков,
заведующий отделением лучевой терапии:

Через цей отвір поступає всередину на кінчику
тросика капсулка з радіоактивним у даному випадку іридієм, який знаходиться тут,
у головці апарата, який подається по гнучкому шлангу до іплікатора, який вже
знаходиться в тілі пацієнта. Від цього опромінення, від центральної вісі іплікатора
доза дуже швидко спадає. Тобто на відстані пару сантиметрів від цього іплікатора
радіації практично не лишається.